Tại Việt Nam có những trung tâm đào tạo thể thao nào?

Published on :

Hiện nay nước ta có 5 lò đào tạo nổi tiếng giúp các tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam thực hiện được đam mê cũng như ước mơ của mình. Hoàng Anh Gia Lai – Arsenal JMG Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai – Arsenal JMG đi vào hoạt động từ […]